Odds Advice & Mediation
Telefoon +31 (0)10 307 36 83
E-mail: info@oddsadvice.nl

Mediation

MEDIATION

Arbeidsmediation

Managers – teams – leidinggevenden

Als Eigenaar, manager of leidinggevende bevind je je vaak in een spanningsveld tussen het commerciële belang  van je bedrijf (behalen van targets), acteren als leidinggevende persoon en je persoonlijke emoties, verwachtingen en wensen:
 • Hoe behaal ik het optimale resultaat
 • Hoe behoud ik tevreden klanten
 • Hoe behoud ik tevreden werknemers
 • Hoe houd ik kosten laag
 • Hoe bewerkstellig ik verandering of vooruitgang?
Indien het spanningsveld te groot wordt, kan dit een zeer grote mate van stress veroorzaken, gezondheidsproblemen, burn-out, bore-out en zelfs psychische problemen. 

Preventief kan een van onze inhouse trainingen helpen of onze inzet in een Arbeids-Mediation in welk geval er al sprake is van een (conflict)situatie:
 • een van onze mediators begeleidt de communicatie tussen u en uw werknemer, tussen u en uw leidinggevende of tussen u en uw team en/of collega’s.
 • een van onze mediators begeleidt u in de weg naar diverse oplossingen.
 • een van onze mediators begeleidt u in de weg naar een rustig uit elkaar gaan 
 • Door toename van dit wederzijdse begrip en het overwinnen van het communicatie obstakel kunnen constructieve stappen worden gemaakt naar een betere werksfeer;
 • Dit alles in een vertrouwelijke setting, waarbij geheimhouding contractueel wordt vastgelegd.

Zakelijk Mediation

Zakenpartners – aandeelhouders – management – Raad van Commissarissen (RvC)

Ervaren vakspecialisten, de "grey hairs", nieuwkomers met totaal andere inzichten of een verschil in management kwaliteiten, met andere woorden interne politieke verhoudingen. Wat is de oorzaak van onenigheid binnen een bedrijf in geval van lange termijn relaties?
 • Commercieel belang vs. people management
 • Vertrouwde werkwijze vs. nieuwe ontwikkelingen
 • Verschil in voorkeur voor bedrijfsstrategie
 • Scheef gegroeide verhouding in commitment voor het bedrijf
 • Spanningen binnen een maatschap / rechtspersoon door werkdruk
Bij Zakelijk Mediation:
 • wordt op een gelijkwaardig zakelijk communicatie niveau door een expert (de mediator) de communicatie begeleid tussen u en uw partners, medeaandeelhouders, managers en RvC;
 • waarbij de mediator zich bewust is van de professionaliteit en kunde van alle betrokken partijen; waarbij
 • de mediator gerichte interventies en pittige onderhandelingen niet schuwt;
 • in een te allen tijde vertrouwelijke setting, waarbij geheimhouding wordt gewaarborgd.

Familie Mediation

Familieleden – tevens zakenpartners

Onder familie Mediation verstaan wij
 • familie situaties, niet zijnde echtscheiding, alimentatie, etc.
 • zakelijke situaties tussen familieleden die onderdeel uit maken van een familiebedrijf, en
 • een weerslag hebben op de persoonlijke verhoudingen.
Bijzondere aandacht in familie mediations wordt gegeven aan familieverhoudingen die een zodanige druk opleveren, dat het spanningsveld tussen loyaliteit aan de zaak, familieleden en eigen wensen te groot wordt.

Naast de aspecten zoals hierboven bij Arbeids-Mediation beschreven wordt bij Familie Mediation rekening gehouden met gevoelige familierelaties en het gevoel van de kleine bewegingsruimte of juist het gebrek aan bewegingsruimte.