Odds Advice & Mediation
Telefoon +31 (0)10 307 36 83
E-mail: info@oddsadvice.nl

Privacy Statement

Odds Advice & Mediation hecht waarde aan het waarborgen van de privacy van de bezoekers op haar website. Leest u a.u.b. onderstaand reglement om bekend te raken met de wijze waarop met uw informatie wordt omgegaan.

De informatie die wij verzamelen
U bent niet verplicht om persoonlijke informatie te verschaffen op publieke pagina’s van deze website. U kunt er echter voor kiezen om dat wel te doen door de formulieren in te vullen die op verschillende pagina’s van onze website zijn terug te vinden, inclusief:
Publicaties – aanmelding voor de nieuwsbrief en andere publicaties
Workshops – registratie
Contact gegevens – verzoeken om contact op te nemen met invoer van uw naam en adresgegevens.

Gebruik van deze informatie
Persoonsgegevens opgegeven via deze website zullen gebruikt worden voor het doel dat is aangegeven op het relevante gedeelte van de website en voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven.

Uw rechten
Odds Advice & Mediationwil er zo goed mogelijk voor zorgen dat uw informatie accuraat en bijgewerkt is. Wij verzoeken u daarom om ons hierbij te helpen, door erop toe te zien dat u ons informeert over alle veranderingen in uw gegevens. U heeft het recht om details van de gegevens op te vragen die wij van u houden en om ons te verzoeken deze informatie te verwijderen of te rectificeren. Dit kunt u doen door het verzoek schriftelijk bij ons in te dienen via info@oddsadvice.nl .

Herziening van dit reglement
Wij zijn gerechtigd om dit reglement van tijd tot tijd aan te passen door deze pagina bij te werken. U zult deze pagina van tijd tot tijd moeten controleren om u zich ervan te verzekeren dat u zich kunt vinden in deze veranderingen.

Contact
Indien u vragen heeft over dit reglement, kunt u contact met ons opnemen via info@oddsadvice.nl