Odds Advice & Mediation
Telefoon +31 (0)10 307 36 83
E-mail: info@oddsadvice.nl

Vertrouwenspersonen

VERTROUWENSPERSONEN

Een goede sfeer op de werkvloer is misschien wel de allerbelangrijkste factor in een gezonde organisatie en een goed draaiend bedrijf. Er zijn legio redenen te bedenken waardoor de sfeer gedurende een korte of langere periode verslechtert. Te hoge werkdruk, verkeerde verwachtingen over de samenwerking of de uitvoering van taken, roddels onder medewerkers, over de werkgever of zelfs pesterijen op de werkvloer.

Niemand is hierbij gebaat, collega’s gaan ontevreden naar het werk, de werkgever ziet een daling in de omzet, het management is alle energie kwijt aan kwesties die voor hen geen prioriteit genieten, waardoor frustratie ontstaat op de werkvloer.

Alle frustratie kan stijging van (langdurig) ziekteverzuim tot gevolg hebben. Denk hierbij aan de situaties van een behoorlijke griep, tot stress, tot burn-out situaties en zelfs psychische aandoeningen. Welke situaties zelfs werkgeversaansprakelijkheid voor u tot gevolg kunnen hebben.

Veelal is de oorzaak van het ziekteverzuim gelegen in de wijze waarop intern met elkaar wordt omgegaan, wordt gecommuniceerd (verbaal en non-verbaal). In een aantal gevallen volstaat een interne vertrouwenspersoon (bekend, vertrouwd, kent de organisatie en werkzaamheden), echter soms kan er juist behoefte bestaan aan een persoon die verder van het bedrijf af staat. Een persoon die WERKELIJK onafhankelijk is, geen connecties heeft met personen op de werkvloer.

ODDS kan u voorzien van deze externe vertrouwenspersoon. Op deze manier u als werkgever preventief te werk gaan en een stijging van het (langdurig) ziekteverzuim, pesterijen en conflicten voorkomen en ook een in de kosten oplopende werkgevers aansprakelijkheid.